Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w CzeladziStrona pełni funkcję BIP

Menu podmiotowe
ul. Stanisława Staszica 47,
41-250 Czeladź,
tel.: 32 265 22 90

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl